Naša spoločnosť zabezpečuje poradenstvo v oblasti BOZP a na úseku ochrany pred požiarmi, spolupracuje pri riešení pracovných úrazov, vykonáva oboznamovanie (školenie) zamestnancov, vodičov, vedúcich zamestnancov atď. Bližšie informácie o našej činnosti nájdete v sekcii školenie.

Vyskúšajte spoluprácu s nami!

Kolektív BOZP Profi, s.r.o.