Vykonávame nasledovné oboznamovanie/ školenie pre zamestnancov

- oboznamovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov o BOZP (vstupné/opakované min. raz za 2 roky);

- školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov o ochrane pre požiarmi (vstupné/ opakované min. raz za 24 mesiacov);

- vzdelávanie zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť;

- oboznamovanie zamestnancov poverených vedením služobného motorového vozidla (referentských vodičov);

- oboznamovanie zamestnancov vykonávajúcich práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou;